Плавни понижения на речните нива

14.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) през това денонощие валежи не се очакват. В четвъртък ще се задържи без валежи. В петък на места в Западна България ще превали. Количествата ще са между 3 и 10 л/кв.м.

През изминалото денонощие (от 8 часа на 12 октомври до 8 часа на 13 октомври) нивата на наблюдаваните реки в по – голямата част от страната са се понижавали. Значителни понижения са отчетени на: р. Искър при Нови Искър с -86 см, р. Струма при Кресненско ханче с -59 см, р. Струма при Марино поле с -41 см и р. Места при Господинци с -34 см. Без съществено изменение са останали нивата на реките в Черноморския басейн. В резултат на оттичане са отчетени повишения на водните нива на реките: Огоста при Бутан с +26 см, Осъм при Изгрев с +100 см, Янтра при Каранци с +17 см, Марица при Първомай с +21 см и при Харманли с +16 см. В по-голямата част от страната нивата на реките са около праговете за високи води, изключение прави Черноморския басейн където реките са около праговете за средни води.

Регистрираните изменения на нивата на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са следните колебания на водните нива от -86 см до +100 см

Черноморски басейн: Регистрирани са изменения от -4 см до +2см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са изменения на речните нива от -36 см до +21 см;

Западнобеломорски басейн: Водните нива са се понижили с до -59 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и утре се очаква водните нива да се понижават. В петък 16 октомври са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките Тимок, Тополовец, Витбол, Арчар, Лом, и Огоста.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 14, 15 и 16 октомври около средната многогодишна стойност. От днес ще започне постепенно понижение в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира нива за 14, 15 и 16 октомври около и над средномногогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира количество в долното течение на реката на 14, 15, 16 и 17 октомври ще бъде около средномногогодишната стойност. Водните нива ще започнат да се понижават плавно.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.