Плавни понижения на речните нива

15.05.2016г.

Днес на места, главно в западната половина от страната ще има краткотрайни валежи. Количества между 3 и 10 л/кв.м, в отделни планински райони и повече. В понеделник на много места, главно след обяд, ще вали дъжд, валежите ще са интензивни, с количества предимно между 10 и 15 л/кв.м., на места в Южна и Източна България - над 20 л/кв.м. Най-малка е вероятността за валежи в западната и централната част на Дунавската равнина. През нощта срещу вторник значителни локални интензивни валежи ще има в източната половина от страната. Възможни са локални валежи над 20-30 л/кв.м. В Южна България след обяд валежите ще са с краткотраен характер, интензивни и на отделни места с по-съществени количества - до около 15-20 л/кв.м.

През денонощието от (8:00 часа на 13.05 до 8:00 часа на 14.05) водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижавали. По-значителни повишения са регистрирани на отделни пунктове: р. Палакария при с. Рельово и р. Джулюница при с. Джулюница (Дунавски басейн), р. Луда Камчия (Черноморски басейн), горното и средното на р. Марица за Източнобеломорския басейн (вследствие работата на хидротехническите съоръжения) и р. Струма при с. Марино поле (Западнобеломорски басейн).

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества са: р. Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн), р. Айтоска при гр. Камено (Черноморски басейн) и Върбица при сп. Джебел (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -47 см до +16 см;

Черноморски басейн: Регистрираните колебания са от -10 см до +20 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -18 см до +52 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебание са от -49 см до +26 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

В Дунавския басейн днес и през следващите 1-2 дни, нивата в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 15, 16 и 17.05 ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес нивата на реките във водосборите над яз. Панчарево, р.Владайска, р. Банкенска, р. Лесновска, р. Батулийска и р. Искрецка, временно ще спадат. На 16 и 17.05 ще има незначителни повишения във водосборите на над яз. Панчарево, р.Владайска, р. Банкенска, р. Лесновска, р. Батулийска и р. Малък Искър. Днес и утре ще продължи покачването на водните нива в средното и долното течение на основната река Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 15, 16 и 17.05ще бъдат над средномногогодишната стойност. Днес са възможни краткотрайни повишения на нивата в целия водосбор. По-съществено повишение се очаква да бъде на 16.05в основната река над гр. Габрово. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозираводно количество в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18.05 над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата в целия басейн ще продължат плавно да се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук