Плавно понижение или задържане на речните нива

31.05.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН ( НИМХ–БАН) днес не се очакват валежи. В понеделник и вторник ще е  почти без валежи.
През изминалото денонощие речните нива в страната са продължили да се понижават или са се задържали. Незначителни повишения са отчетени на отделни измервателни станции. Водните количества на наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили в границите от +6 см до -13 см.
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се понижили или са останали без промяна.
Източнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили незначително от +10 см до -20 см.
Западнобеломорски басейн: регистрирани са понижения до -5 см.
В резултат на метеорологичната прогноза и хидрологичната обстановка, днес и утре нивата на наблюдаваните реки в страната ще продължат да се понижават или да се задържат.
Дунавски басейн:
Нивата ще останат без съществена промяна или плавно ще се понижават.
Според моделираните водни количества за река Искър, днес и утре те ще са над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Янтра, прогнозираните водни количества за днес и утре ще бъдат над средната многогодишна стойност, като се очакват краткотрайни повишения в горното течение на реката, както и на притоците й. Водните нива ще са под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Русенски Лом , водното количество в долното течение на реката на 31 май и на 1-2 юни ще бъде над средно многогодишната стойност, като водното ниво ще продължи плавно да се понижава. Водното количество ще бъде под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.