Плавно понижение или задържане на речните нива

05.12.2015г.

Днес, в неделя и понеделник няма да вали. През изминалото денонощие (от 8:00 часа на 3.12 до 8:00 часа на 4.12.) водните нива на почти всички наблюдавани реки в страната са продължили да се понижават. Протичащите водни количества към 8 часа на 4.12 в по-голяма част от страната са около праговете за високи води. Водните количества в средното течение на р. Искър, в средното течение на р. Вит и в горните течения на реките Осъм и Янтра (Дунавски басейн), Провадийска, Камчия и Ропотамо (Черноморски басейн), в горното и средно течение на р. Марица, в горното течение на р. Арда (Източнобеломорски басейн), в горното и долно течение на река Струма (Западнобеломорски басейн) са около праговете за средни води. Водното количество на р. Черни Вит, на р. Стара река – (Дунавски басейн) и на черноморските реки Айтоска и Факийска са около праговете за ниски води. 

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн - колебанията на речните нива са от -12 см до +15 см;
Черноморски басейн - нивата на реките Камчия, Айтоска и Факийска са останали непроменени. При останалите наблюдавани реки в басейна колебанията на водните нива са в границите от +5 см до -9 см;
Източнобеломорски басейн - регистрираните колебания на речните нива са от -18 см до +8 см;
Западнобеломорски басейн - регистрираните колебания на речните нива са от -6 см до +3 см.
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавски басейн днес и през следващите 1-2 дни нивата на реките в по-голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 5, 6 и 7.12 около и под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира водно количество в долното течение на реката на 5, 6, 7 и 8.12 около средномногогодишната стойност. Нивата ще продължат да се понижават.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.