Плавно понижение или задържане на речните нива

05.04.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) от днес до петък валежи не се очакват. През денонощието от 8 ч. на 3 до 8 ч. на 4 април речните нива в почти цялата страна са продължили да се понижават или са останали непроменени. Повишения има регистрирани на отделни пунктове по р. Осъм при Изгрев (Дунавски басейн), р. Марица при Пловдив (Източнобеломорски басейн) и р. Бистрица при с. Гърляно (Западнобеломорски басейн).

Водните количества на реките в по-голямата част от страна са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на реките Искър – при гр. Нови Искър, Черни Вит при с. Вит, Осъм при гр. Троян и Голяма река при гр. Стражица (Дунавски басейн), Айтоска при с. Камено, Факийска при с. Зидарово, Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн) и в горното и средно течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 12 см до + 6 см

Черноморски басейн: понижения от - 56 см

Източнобеломорски басейн: колебанията са от - 22 см до + 17 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 5 см до + 8 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 5, 6 и 7 април ще бъдат около средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 5, 6 и 7 април ще бъдат около средно многогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 5, 6, 7 и 8 април водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни нивата ще продължат плавно да се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.