Плавното понижение на речните нива ще се задържи

03.11.2015г.

До четвъртък на територията на страната не се очакват валежи. През изминалото денонощие (от 8 часа на 1 ноември до 8 часа на 2 ноември) водните нива на реките в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без промяна. Отчетени са повишения на отделни измервателни станции. Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за ниски и средни води. В долното течение на р. Провадийска (Черноморския басейн), р. Тунджа и р. Марица - средно и долно течение (Източнобеломорски басейн) нивата са около праговете за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн - колебанията на водните нива са от -7 см до +3 см;

Черноморски басейн - речните нива са се изменяли в рамките +1 до -2 см;

Източнобеломорски басейн – измененията на речните нива са от +6 до -10 см;

Западнобеломорски басейн - колебанията на речните нива са в рамките на ±2 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

В Дунавския басейн днес и през следващите две денонощия се очаква водните нива на наблюдаваните реки да продължат плавно да се понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 3, 4 и 5 ноември около и под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 3, 4 и 5 ноември около и под средномногогодишната стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира в долното течение на реката на 3, 4, 5 и 6 ноември водните количества да са под средномногогодишната стойност. Нивата ще продължат да се понижават.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.