По-интензивни валежи ще има на 19 ноември в Черноморския район

17.11.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се задържали без съществени изменения. Вследствие на валежи са регистрирани незначителни повишения във водосборите на реките Ропотамо (Черноморски басейн) и Струма (Западнобеломорски басейн). Водните количества на наблюдаваните реки в страната са под праговете за средни води. За следващото денонощие НИМХ-БАН прогнозира валежи със сумарни количества за денонощието - между 10 и 15 л/кв.м, като на отделни места в Рило-Родопската област и Източна България количествата ще са 20-25 л/кв.м.В района на Черноморския басейн, при водосборите на реките Велека и Резовска, вечерта на 19 ноември 2017 г. се очакват интензивни валежи – 5 – 15 л/кв. м.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +14 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -3 см до +12 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +9 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни в резултат на валежи са възможни колебания на водните нива в планинските части от водосборите на реките в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20 ноември 2017 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 17, 18 и 19 ноември 2017 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От вечерните часове днес до 19 ноември в резултат на валежи се очакват повишения на водните нива в целия водосбор. По-съществени е възможно да бъдат повишенията в основната река при Габрово и във водосбора на притока ѝ р. Лефеджа. От 19 ноември ще започне процес на понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 18, 19, 20 и 21 ноември 2017 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 18-20 ноември са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосбора вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук