По-съществени повишения на реките се очакват в южните и централни части на страната

13.05.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) днес няма да вали. В четвъртък на отделни места, главно в Северна България е възможно да превали слаб краткотраен дъжд в количества до 3 л/кв.м. В петък – без валежи.
През изминалото денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се задържали или са се повишили. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са над праговете за високи води.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили от - 10 см до + 106 см. По-значително повишения са отчетени на следните измервателни станции: река Искър при Ореховица с + 106 см, река Бели Вит при Тетевен с + 20 см, река Осъм при Троян с + 46 см, а при Ловеч с + 60 см.
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили от - 6 см до + 6 см.
Източнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки в средните и долни течения са се понижавали или задържали, повишения са отчетени в горните течения на наблюдаваните реки с до + 42см.
Западнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили от - 10 см до + 2 см.
Вследствие на метеорологичната прогноза и хидрологична обстановка, се очаква днес водните нива да се задържат или повишат. По-съществени повишения се очакват в южните и централни части на страната в резултат на снеготопене и оттичане на реките.
Дунавски басейн: повишения са възможни по течението на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.