По старопланинските и родопски реки са възможни краткотрайни повишения

27.08.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивото на р. Огоста при с. Бутан от -17 см до +20 см. В резултат на валежи са регистрирани изменения на речните нива на р. Батулийска и р. Банкенска от  -37 см до +50 см. Колебанията на речните нива в останалата част от басейна са от -9 см до +8 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: нивата на реките през изминалото денонощие са останали без изменения. Регистрираните колебания на нивата в басейна са от -2 см до +1 см. Водните количества в реките от басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие  нивата на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения в горното и средно течение на р. Марица и в притока й р. Въча от -86 см до +88 см. В резултат на валежи са регистрирани изменения на  нивото на р. Чепеларска от  -13 см до +22 см. В останалата част от басейна регистрираните изменения на водните нива са: за водосбора на р. Марица от -10 см до +9 см.; за водосбора  на р. Арда от -10 см до +20 см.; за водосбора на р. Тунджа от -2 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: нивата на реките през изминалото денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива са от -5 см до +6 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес вследствие на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите западно от р. Янтра.  По-значителни е възможно да са в следобедните и вечерни часове в планинските части  и във водосборите на р. Лесновска, р. Банкенска и р. Блато, притоци на р. Искър в средното й течение. През следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения . Вследствие на оттичане на 28 август ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 август ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес от следобедните часове до сутрешните часове на 28 август ще има краткотрайно повишение на нивата на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Лесновска, р. Банкя, р. Блато и р. Искрецка. От следобедните часове днес и на 29 и 30 август речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения и ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 28, 29, 30 и 31 август ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.