По-значителни повишения на речните нива са регистрирани в Дунавския и в Източнобеломорския басейн

12.03.2015г.

          По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) утре на отделни места в Южна България ще има превалявания от дъжд, в планините от сняг. Количества до 2-3 л/кв.м. Малко повече ще са валежите в Рило-Родопската област - до 8-10 л/кв.м.

В събота валежи ще има на повече места. Количества: предимно между 5 и 10 л/кв.м, на отделни места до към 15 л/кв.м. В неделя валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Количества: 1-5 л/кв.м.
През последното денонощие речните нива в по-голямата част от страната са продължили да се понижават или са останали без съществена промяна. Повишения са регистрирани в Дунавския и  в Източнобеломорския  басейн.
Дунавски басейн: Водните нива са се изменяли в границите от -3 см до +73 см; по-значителни повишения в долната част на водосбора на р. Янтра от +19 до +73 см.
Черноморски басейн: Нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили с до -10 см.
Източнобеломорски басейн: Нивото на река Тунджа се е задържало, река Марица - нивото на основната река се е повишило с до +21 см при гр. Пазарджик. При  Свиленград нивото на река  Марица се е задържало; нивото на р. Върбица при сп. Джебел се е повишило с +34 см;
Западнобеломорски басейн: в поречие Места речните нива са в границите -4/+4 см, а в поречие Струма са в границите от -2/+4 см.
Към настоящия момент водните количества в по-голямата част от страната са над праговете за високи води, а водното количество на река Марица при гр. Свиленград е над прага за внимание. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес са възможни повишения или задържане на речните нива в цялата страна, поради снеготопенето, високата почвена влага и оттичането на реките към устията им.
През следващите 1-2 денонощия се очаква повишенията да продължат поради прогнозирани валежи от дъжд и сняг.
За Дунавски басейн прогнозата е за: река Огоста – средно и долно течение, река  Вит - долно течение, река Янтра – горно течение, река Русенски Лом - средно и долно течение.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.