По-значителни повишения на речните нива са възможни на отделни места в Предбалкана и Дунавската равнина

19.09.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през това денонощие валежи и гръмотевична дейност ще има на много места в страната. Преобладаващите количества ще са между 7 и 12 л/кв.м, на отделни места в Предбалкана и Дунавската равнина – до 20-30 л/кв.м. В югоизточните райони ще е почти без валеж. През нощта срещу вторник в Северна България валежите ще продължат, количествата ще са 5-15, но на отделни места – до 20-30 л/кв.м. В Южна България ще е почти без валежи. Във вторник през деня отново на много места из цялата страна ще вали дъжд. Количествата ще са още от 5-15, но на отделни места до 20-30 л/кв.м. През нощта срещу сряда все още ще вали, но валежите чувствително ще намалеят. В сряда ще превали главно в планинските и южните райони – до 2-10 л/кв.м.

През последното денонощие нивата на реките в по-голямата част от страна са се понижавали или са останали без изменение. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево (Западнобеломорски басейн). Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени колебания на водните нива в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосбора на р. Искър (- 23/+ 27 см) и на р. Въча при гр. Девин (м. Забрал) с - 87 см.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 10 см до + 11 см

Черноморски басейн: понижения с до - 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 18 см до + 19 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 7 см до + 6 см 

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн довечера, в резултат на валежи са възможни повишения на водните нива във водосборите на почти всички наблюдавани реки в басейна, като значителни се очаква да бъдат в горните течения на реките Вит, Осъм и Росица. На 20 и 21 септември повишения ще има в средните и долни течения на реките Вит и Осъм, във водосбора на р. Янтра /по основната река и по притоците й р. Дряновска, р. Белица, р. Лефеджа и р. Росица/ и в долното течение на р. Русенски Лом. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества днес и утре ще бъдат около и под средно многогодишните стойности и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 19, 20 и 21 септември, че водните количества ще бъдат над средно многогодишната стойност. От следобедните часове днес, в резултат на валежи се очакват значителни повишения на нивата на основната река при селищата Габрово, Велико Търново и Каранци, както и във водосборите на притоците й р. Лефеджа и р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 19, 20, 21 и 22 септември водните количества ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. Днес нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 20-22.09 се очакват значителни повишения във водосбора – през първия ден главно в горните части на водосбора, а от 21.09 и в долните. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.