По-значителни повишения на речните нива са възможни в Южна България

07.06.2016г.

По данни и прогнози на  Националния институт по метеорология и хидрология ( НИМХ-БАН) днес, главно след обяд над Южна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валеж и с гръмотевици. Очаквани количества от 5 до 10-12 л/кв.м, на отделни места в планинските райони до 15-25 л/кв.м.

В сряда и четвъртък превалявания ще има отново в западната половина, но на по-малко места, по-слаби и краткотрайни, до 2-3 литра на ден, само в отделни планински райони са възможни и по-големи количества.

През денонощието от 8ч. на 5 до 8ч. на 6 юни водните нива на голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали непроменени. Повишения са регистрирани при отделни измервателни пунктове в Дунавски, Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн.

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на: р. Искър при с. Ореховица, р. Голяма река при гр. Стражица (Дунавски басейн), р. Айтоска при гр. Камено (Черноморски басейн), горното и долно течение на р. Марица и родопските й притоци, р. Арда при с. Вехтино и р. Върбица при сп. Джебел (Източнобеломорски басейн), р. Струма (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -21 см до +40 см;

Черноморски басейн: Регистрираните колебания са от -30 см до +9 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -21 см до +33 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -13 см до +34 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре, в резултат на прогнозирани валежи, се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия басейн. По-значителни повишения са възможни в горното течение на р. Огоста, във водосбора на р. Искър (средно и долно течение), в горните и средни течения на реките Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 7, 8 и 9 юни  ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и утре ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Батулийска, р. Искрецка и р. Малък Искър. По-значително ще бъде покачването на водните нива на реките във водосборите на реките Златна Панега и Гостиля. Ще има повишение на водното ниво в средното и долното течение на основната река Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 7, 8 и 9 юни  ще бъдат над средномногогодишната стойност. Днес и утре се очакват краткотрайни повишения в целия водосбор. По-значителни са възможни в периода  7-8 юни на основната река при градовете Габрово и Велико Търново и във водосборите на реките Голяма река, Джулюница и Росица. На 8 и 9 юни, вследствие оттичане, се очакват повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на реката на 7, 8, 9 и 10 юни ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и утре във водосбора са възможни кракторайни повишения -  главно в горните части на водосбора, от обедните часове днес и в долните части. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.