По-значителни повишения на речните нива са възможни в Западнобеломорския басейн

24.09.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес валежи ще има в източните и планинските райони от страната. Сумарните количества ще са от 5 -10 л/кв.м , на отделни места в планините до 15-20 л/кв.м. По-късно през деня в петък отново ще завали от запад. Очакваните количества в Западна България ще са между 5 и 20 л/кв.м, в северозападните райони локално е възможно и до около 40 л/кв.м. В събота превалявания ще има и в централната част от страната – количествата на валежите в отделни райони ще достигнат до около 20 л/кв.м. В Източна България вероятността за валежи е малка.
През изминалото денонощие (от 8 ч. на 22 до 8 ч. на 23 септември) речните нива на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществена промяна. Водните количества в по-голямата част от страната са около праговете за средни и ниски води, а в долното течение на р. Провадийска (Черноморски басейн) и в средното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по конвенционални на НИМХ са:
Дунавски басейн: колебания от - 4 см до + 2 см
Черноморски басейн: понижения на водните нива до - 2 см
Източнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 11см
Западнобеломорски басейн: колебания от - 5 см до + 7 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:
Дунавския басейн днес и през следващите два дни нивата на реките в по-голяма част от басейна ще останат без съществена промяна. Днес са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките в горното течение на реките Вит и Осъм. На 25 и 26 септември са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките на запад от река Огоста: р. Тополовец, р. Войнишка, в горното течение на р. Лом, р. Цибрица и р. Огоста и в целия водосбор на притока й Скът. На 26 септември са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките в горните течения на реките Вит и Осъм.
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че количества на 24, 25 и 26 септември ще бъдат около и под средната многогодишна стойност. На 26 септември са възможни краткотрайни повишения на водните нива горното и в средното течение на реката. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 24 и 25 и 26 септември ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките в горното течение на р. Янтра (р. Белица и р. Дряновска) и във водосбора на р. Росица и р. Лефеджа. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 24, 25 и 26 септември ще бъде под средно многогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна. Днес са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките във водосбора на р. Бели Лом. Днес ще има краткотрайни повишения на водните нива на Добруджанските реки.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.