Почти всички наблюдавани реки са над праговете за високи води

06.03.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метрология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН) днес дъждът ще преминава в сняг, най-късно в югоизточните райони. Очакват се значителни сумарни количества. От 15 - 25 л/кв.м в Северна България до 25 – 35 л/кв.м в южните райони. В Рило-Родопската област от 50 -70 л/кв.м. В сила е червен код за сняг и вятър за Кърджали и Смолян, оранжев и жълт за останалите области в страната.
Утре валежите ще продължат и в крайните югоизточни райони дъждът ще премине в сняг. Количества: в Западна България - 5-15 л/кв.м, в Централна - 10-20 л/кв.м, в Източна - 20-30 л/кв.м. В неделя все още ще превалява сняг, но от запад валежите ще отслабват и ще спират. Количества: в Западна и Централна България 1-5 л/кв.м, в Източна до 10-15 л/кв.м.
През последното денонощие речните нива в страната са се понижавали или са се задържали. Към настоящия момент водните количества на почти всички наблюдавани реки са над праговете за високи води. В почти цялата страна почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
На база метеорологичната и хидрологична обстановка се очаква повишение на нивата на реките в почти цялата страна. В резултат на прогнозираните количества валежи от дъжд и сняг и намалената ретензионна способност на почвата са възможни съществени повишения на речните нива в страната, като по-сериозни ще бъдат във водосборите на реките, както следва:
За 6-ти март 2015 г.
Дунавски басейн:
р. Височка – горно течение, р. Тимок, р. Тополовец (основната река и притоците й Рабровска, Полянска и Делейнска,), р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом (основната река и притоците й Лява река, Краставичка, Чупренска, Стакевска и Нечинска бара), р. Цибрица – горното течение на реката и притока й р. Цибър, р. Огоста – горното течение на реката и притоците й р. Мартивоска, р. Превалска, р. Дългоделска – целия водосбор, р. Златица, р. Бързия (р. Берковска, р. Врещица), Скът;
Черноморски басейн:
Добруджанските реки, р. Провадийска, р. Камчия, р. Русокастренска, р. Средецка, р. Факийска;
Източнобеломорски басейн:
р. Арда – горното течение на основната река и съответните й притоци – реките: Бориковска, Черешовска, Есенишка, Текирска, Елховска;
Западнобеломорски басейн: 
р. Места – основната река и притоците й: р.Белишка, р. Вотрачка, р. Торишка, р.Демяница, р. Ретиже, р. Лъкенска, р. Каменица, р. Костена, р. Туфча, р. Канина – горно течение, р. Неврокопска цялия басейн; 
р. Струма – основното течение на реката и притоците й: р. Глогошка, р. Новоселска, 
р. Елешница, р. Струмица, р. Копривен, р. Лисийска, р. Благоевградска Бистрица, р. Сушичка, р. Санданска Бистрица, р. Лебница и р. Струмешница. 
За 7-ми март 2015 г.:
Дунавски басейн:
р. Огоста – целия басейн, средното и долно течение на р. Искър (притоците й р. Косматица и р. Златна Панега), долното течение на р. Вит, долно течение на р. Осъм, р. Янтра – горно течение (р. Видима – горно течение, р. Дряновска – горно течение, р. Белица – горно течение), Русенски Лом – целия басейн;
Черноморски басейн:
Добруджанските реки, р. Провадийска, р. Камчия, р. Русокастренска, р. Средецка, р. Факийска;
Източнобеломорски басейн:
р. Тунджа – целия басейн и притоците й (р. Турийска, р. Гурля, р. Мъглишка, р. Поповска, р. Беленска, р. Асеновска, р. Мочурица, р. Манастирска;)
р. Марица - целия басейн и Родопските й притоци (р. Ибър, р. Стара Костенска, р. Крива река, р. Стара Пещерска, р. Въча – горно течение, р. Първенецка, р. Чепеларска, р. Черкезица, р. Мечка, р. Каялийска, р. Банска река, р. Юручка, Ракитница, р. Величка, р. Бисерска, р. Лозенска).
р. Арда – целия басейн и всичките й притоци. 
Западнобеломорски басейн:
р. Места – целия басейн и всичките й притоци; 
р. Струма – средно и долно течение и притоците й р. Гологошка, р. Новоселска, р. Елешница, р. Копривен, р. Лисийска, р. Благоевградска Бистрица, р. Сушичка, р. Санданска Бистрица, Цапаревска, р. Лебница, р. Струмешница , р. Петричка. 
В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.
Подробна информация можете да намерите тук.