Подхранването на реките е предимно от подземни води

22.07.2015г.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) обяви за днес жълт код за високи температури в 24 области. Изключение правят Добрич, Варна, Бургас и Смолян. По данни и прогнози на метеоролозите днес времето ще е горещо, с максимални температури 34°-37° и може да бъде потенциално опасно. Прогнозираните явленията не са необичайни за сезона, но изискват внимание, ако възнамерявате да вършите работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск. Днес няма да вали, в четвъртък и петък – без валежи.
През изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без промяна. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки са около праговете за ниски води. Реките във водосборите на р. Осъм, р. Янтра – в средното и долното й течение, р. Русенски Лом, (Дунавския басейн), р. Тунджа – в долното течение, р. Марица – в горното и долното й течение (Източнобеломорски басейн), р. Струма – в горното течение (Западнобеломорския басейн), са с водни количества около праговете за средни води. Водните количества на реките във водосбора на р. Провадийска – в долното течение, р. Камчия – долното течение, р. Ропотамо (Черноморския басейн), р. Марица – в средното й течение (Източнобеломорски басейн), са около праговете за високи води. 
Регистрираните в 8 ч. нива на наблюдаваните реки са се изменяли, както следва:
Дунавски басейн: незначителни промени на водните нива от - 4 см до + 2 см
Черноморски басейн: водните нива са останали без изменение или са се понижили с до - 3 см
Източнобеломорски басейн: незначителни колебания на водните нива от -23 см до + 28 см
Западнобеломорски басейн: водните нива са се понижавали с до - 6 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, нивата на наблюдаваните реки днес и в следващите два дни ще се понижават или ще останат без промяна. Към момента подхранването на реките е предимно от подземни води.
Дунавски басейн – днес и през следващите два дни водните нива ще се понижават или ще останат без промяна. Според моделираните водни количества за р. Искър на 22, 23 и 24 юли водите й ще са под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Янтра за 22, 23 и 24 юли водите на реката ще бъдат около и под средно многогодишната стойност и под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом водното количество в долното течение на реката на 22, 23 и 24 юли ще бъдe под средно многогодишната стойност, като нивото ще остане без съществена промяна.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.