„Подземните води – да направим невидимото видимо“ е мотото на кампанията през тази година

21.03.2022г.

 

Вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов ще открие екологична дискусия в Белене по повод Деня на водата и 20-годишнината от създаването на дирекциите за басейново управление на водите в България. Събитието ще се проведе на 22 март, вторник, в дирекция на Природен парк „Персина“ – Белене, начален час – 15.30.

В дискусията ще се включат възпитаници на учебни заведения от град Белене. Събитието е част от програмата, която подготвя Басейнова дирекция „Дунавски район“ по повод Ден на водата 22 март.  В понеделник, 21 март, в училище „Христо Ботев“ в Плевен се проведе образователни лекции под мотото на кампанията за Деня на водата тази година „Подземните води – да направим невидимото видимо“.

Традиционно 22 март ще бъде отбелязан в Общински център за извънучилищни дейности в Байкал, като са предвидени маратон и почистване на брега на река Дунав и устието на река Искър. В учебни заведения в Плевен ще има образователни инициативи за 22 март – „Стоян Заимов“, „Петър Берон“ и Медицински университет.

БДДР предоставя на детските градини на територията на област Плевен специална презентация, посветена на Деня на водата, чрез която да се подпомогнат образователните дейности с най-малките.

По повод 22 март БДДР провежда информационна кампания за опазването на подземните води, съвместно с Изпълнителна агенция по околната среда и водите и регионалните инспекции по околната среда и водите във Велико Търново, Враца, Монтана, Плевен, София, Русе и Шумен.

С кампанията за Деня на водата БДДР поставя началото на отбелязването на 20-годишнината от създаването на дирекцията. През цялата 2022 г. ще има редица събития, посветени на юбилея.

Какво е световен ден на водата?
Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Световният ден на водата насочва вниманието към 2 млрд. души, живеещи без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

Подземни води
Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Извън погледа ни, под краката ни, подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни. В най-сухите части на света това може да е единствената вода, която хората имат.
Почти цялата течна сладка вода в света е подземна вода, поддържаща доставките на питейна вода, канализационните системи, земеделието, промишлеността и екосистемите. На много места човешката дейност прекомерно използва и замърсява подземните води. На други места просто не знаем колко вода има под земята.
Подземните води ще играят решаваща роля в адаптирането към изменението на климата. Трябва да работим заедно, за да управляваме устойчиво този ценен ресурс.

Какво представляват подземните води?
Подземните води са води, намиращи се под земята във водоносни хоризонти, които са геоложки образувания от скали, пясъци и чакъли, които могат да задържат вода.

Защо трябва да се грижим за подземните води?
Подземните води се използват прекомерно в много райони, където от водоносните хоризонти се извлича повече вода, отколкото се захранва от дъждовете и снеговалежите.
Замърсяването на подземните води е специфичен проблем, който може да отнеме десетилетия или дори векове, за да се възстанови.
На някои места не знаем какво количество подземни води се намират под краката ни, което означава, че може да не успеем да използваме потенциално жизненоважен воден ресурс.
Проучването, опазването и устойчивото използване на подземните води ще бъде от основно значение за оцеляването и адаптирането към изменението на климата и за посрещане на нуждите на нарастващото население.

Какво можем да направим с подземните води?

Трябва да защитим подземните води от замърсяване и да ги използваме устойчиво, като балансираме между нуждите на хората и планетата. Жизненоважната роля на подземните води във водоснабдяването и канализационните системи, селското стопанство, промишлеността, екосистемите и адаптацията към изменението на климата трябва да бъде отразена в политиката за устойчиво развитие.

Подпробна информация за Ден на водата можете да намерите тук.