Понижаването на речните нива продължава

14.04.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ- БАН) днес ще има превалявания от дъжд, на места в Южна и Източна България. Количествата ще са от 1 до 5 л/кв.м, на места в източните райони и в Родопите до 10-15 л/кв.м. Утре ще е почти без валежи. В четвъртък – без валежи.
През изминалото денонощие тенденцията за понижение или задържане на речните нива в страната ще се запази. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са над праговете за високи води.
Дунавски басейн: регистрирано е несъществено повишение с + 34 см на река Осъм при с. Изгрев. Нивата на останалите наблюдавани реки в басейна са се понижавали с до - 44 см.
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се понижавали с до -6 см.
Източнобеломорски басейн: речните нива са се понижавали с до - 12 см.
Западнобеломорски басейн: колебанията на нивата във водосборите на реките Места и Струма са в границите - 6/+4 см.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, тенденцията за понижение и задържане на речните нива ще се запази. В резултат на остатъчно снеготопене, породено от високите температури, прогнозираните количества валежи от дъжд и оттичането на реките към устията им, са възможни краткотрайни, несъществени повишения на речните нива днес и утре.
Дунавски басейн: повишения са възможни в горните течения на реките Огоста, Искър, Осъм и Янтра и в долното течение на Русенски Лом.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.