Понижение или задържане на речните нива

20.07.2015г.

Националният институт по метеорология и хидрология към БАН(НИМХ- БАН) обяви за днес жълт код за високи температури в цялата страна. Времето ще е горещо с максимални температури между 35 и 38 градуса. Максималните температури по крайбрежието на морето ще са 29°-30°.
Времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание, ако възнамерявате да вършите работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск.
Днес - без валежи. Във вторник - почти без валежи. В сряда не се очакват валежи.
През изминалото денонощие от 8 ч. на 18 юли до 8 ч. на 19 юли, речните нива в страната са се понижавали или са останали без промяна.
Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки са около праговете за ниски води. Реките във водосборите на р. Огоста, р. Искър, р. Осъм – горното течение, реките Росица, Джулюница и Голяма река (Дунавски басейн), по-голямата част от южните Черноморски реки (Черноморски басейн), р. Марица – горното и долното течение, р. Арда – горното и средното течение(Източнобеломорски басейн),на Струма и Места (Западнобеломорски басейн) са с водни количества около праговете за ниски води.
Водните количества на реките във водосбора на реките Провадийска, Камчия - средното и долното течение, Ропотамо (Черноморски басейн), Марица – в средното течение (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води.
Регистрираните в 8 часа нива на наблюдаваните реки са се изменяли, както следва:
Дунавски басейн: незначителни промени на водните нива от -6 см до +5 см.
Черноморски басейн: водните нива са останали без изменение. Регистрирано е понижение с -10 см на река Ропотамо при Веселие.
Източнобеломорски басейн: незначителни промени на водните нива от -6 см до +7 см. В резултат на валежи и/или действието на нарушители на естествения режим на реките е регистрирано повишение с +85 см на река Въча при Девин - м. Забрал.
Западнобеломорски басейн: водните нива са се понижавали с до -2 см.
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, нивата на наблюдаваните реки  днес и в следващите два дни ще се понижават или ще останат без промяна.
Дунавски басейн – водните нива ще се понижават или ще останат без промяна.
Според моделираните водни количества за р. Искър на 20, 21 и 22 юли ще са под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за р. Янтра: Прогнозираните водни количества за 20, 21 и 22 юли ще бъдат около и под средно многогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом: Водното количество в долното течение на реката на 20, 21 и 22 юли ще бъдe под средно многогодишната стойност. Водното ниво ще продължава да се понижава плавно.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.