Понижение или запазване на речните нива

14.07.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес от запад на изток ще прегърми и превали в количества 1-5, на места в Рило-Родопската област до 10-15 л/кв.м. В сряда и четвъртък ще е без валежи. През изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без промяна. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки са около праговете за средни води. Реките във водосборите на реките Огоста и Искър (Дунавския басейн), реките в горната част на водосбора на р. Камчия и по-голяма част от южните Черноморски реки (Черноморския басейн), р. Арда – в горното и в средното й течение (Източнобеломорски басейн), на р. Струма (Западнобеломорския басейн), са с водни количества около праговете за ниски води. Водните количества на реките във водосбора на р. Провадийска, р. Камчия – в средното и долнотото й течение (Черноморския басейн), р. Марица – в средното течение (Източнобеломорски басейн), са около праговете за високи води. Регистрираните в 8 ч. нива на наблюдаваните реки са се изменяли, както следва:
Дунавски басейн: незначителни промени на водните нива от - 7 см до + 2 см
Черноморски басейн: незначителни колебания на водните нива в рамките на 0 – - 5 см
Източнобеломорски басейн: незначителни промени на водните нива от - 5 см до + 12 см
Западнобеломорски басейн: незначителни промени на водните нива от - 4 см до + 1 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, нивата на наблюдаваните реки днес и в следващите два дни ще се понижават или ще останат без промяна.
Дунавски басейн – водните нива ще се понижават или ще останат без промяна. Според моделираните водни количества за р. Искър на 14, 15 и 16 юли ще са под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Янтра прогнозираните водни количества за 14, 15 и 16 юли ще бъдат около средно многогодишната стойност и под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом водното количество в долното течение на реката 14, 15 и 16 юли ще бъдe около средно многогодишната стойност. Водните нива ще се понижават плавно и ще са под прага внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.