Понижение на нивата на реките в Дунавския район

14.10.2013г.

  Понижение на речните нива в Дунавския район спрямо началото на месеца се отчита през първите десет дни от октомври. Това показват данните от справка за състоянието на водните обекти на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР). Справката е за периода 1 – 10 октомври и е изготвена е от експерти от Дирекция „Контрол“. 

  Данните в нея са обобщени за поречията Вит, Осъм, Искър, Огоста и западно от Огоста, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки.

  Наблюдава се понижение на нивото на река Дунав в българския й участък. Според прогнозите, през следващите дни се очаква тенденцията да продължи.