Понижение на речните нива

13.02.2017г.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на някои пунктове за наблюдение в Дунавския басейн, повечето от наблюдаваните пунктове в Черноморския басейн, в средното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн) и на някои пунктове за наблюдение в Западнобеломорски басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -17 см до +8 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания до -12 см до +1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -28 см до +41 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре водните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на частично снеготопене на 15 и 16 февруари се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще са повишенията във водосборите на реките западно от р. Огоста. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 14, 15 и 16 февруари ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През деня на 15 и 16 февруари в резултат на снеготопене ще се повишат водните нива на реките в средната и долната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 14, 15 и 16 февруари ще бъдат около средномногогодишните стойности. Водните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 14, 15, 16 и 17 февруари ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива в целия водосбор ще продължат да се понижават или ще останат без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.