Понижението или задържането на речните нива продължава

08.06.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес отново в Южна България - на места, главно в планинските райони ще има слаби превалявания, с количества от 1 до 5 л/кв.м. Във вторник и сряда краткотрайни следобедни валежи ще има на места в страната. Количествата  ще са между 1 и 5 л/кв.м, локално до около 10 л/кв.м.
През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали непроменени. Регистрираните водни количества на наблюдаваните реки в страната са около праговете за средни води.
Дунавски басейн: колебанията на речните нива са в границите от -10 см до +28 см. По -съществено повишение е отчетено в поречието на река Осъм с 28 см.
Черноморски басейн: речните нива са се задържали.
Източнобеломорски басейн: в поречието на Тунджа речните нива са се понижавали с до - 4 см. Във водосбора на река Марица са се изменяли в границите от – 16 до + 32 см. Понижения с до- 4 см са отчетени в поречие Арда.
Западнобеломорски басейн: нивата във водосбора на река Места са се понижавали с до - 6 см. Регистрирани са колебания на нивата от - 4 см до +7 см в басейна на Струма.
В резултат на метеорологичната прогноза и хидрологичната обстановка, днес и утре нивата на наблюдаваните реки в страната ще продължават да се понижават или ще се задържат.
Дунавски басейн: през следващите едно-две денонощия нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществена промяна или ще продължат да се понижават, като на места в горните течения са възможни незначителни повишения, в резултат на прогнозирани валежи.
Според моделираните водни количества за река Искър на 8, 9 и 10 юни те ще са над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Янтра: прогнозираните водни количества за 8, 9 и 10 юни ще бъдат над средномногогодишната стойност. Водните нива ще са под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Русенски Лом: водното количество в долното течение на реката на 8, 9 и 10 юни ще бъде около средномногогодишната стойност, като нивото няма да се промени съществено.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.