Понижението или задържането на речните нива ще продължи

17.09.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес и утре няма да вали, в петък и събота също не се очакват валежи.
През изминалото денонощие (от 8 ч. на 15 до 8 ч. на 16 септември) речните нива на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без промяна. Водните количества в по-голямата част от страната са около праговете за средни и ниски води, а в поречията на реките Провадийска – в долното й течение, в средното и долното течение на р. Марица, са около и над прага за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: колебания от + 6 до - 13 см
Черноморски басейн: водните нива са без промяна
Източнобеломорски басейн: изменения от + 25 до - 9см
Западнобеломорски басейн: понижения с до - 6 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в: Дунавския басейн днес и през следващите 1-2 дни нивата на реките в по-голяма част от басейна ще се понижават или задържат. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водни количества на 17 и 18 септември ще са под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 17, 18 и 19 септември ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. Нивата на реките ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 17, 18 и 19 септември ще бъде под средно многогодишната стойност, и нивата ще продължат да се понижават.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.