Понижението на речните нива продължава

05.04.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Дунавски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от - 16 см до + 11 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: през последното денонощие речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от - 20 см до + 10 см. Водните количества на реките са над праговете за високи води, само на р. Ропотамо при с. Веселие водното количество е под прага за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили водното количество. Регистрираните изменения в останалата част са от - 24 см до + 8 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива са се понижили или са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните  колебания  в басейна са от - 12 см до + 7 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн процесът на понижение на речните нива днес ще продължи, но ще останат високи. От вечерните часове днес и на 6 и 7 април, в резултат на валежи от дъжд, речните нива в басейна ще се повишават, с изключение на речните нива във водосборите на р. Русенски Лом и на Добруджанските реки. По-значителни ще са повишенията от нощта на 5 срещу 6 до следобедните часове утре, във водосборите на реките западно от р. Осъм. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание само в долното течение на р. Искър ще бъдат около и над него.

Поради високата почвена влажност, високите нива на подпочвените води и валежи комбинирани със снеготопене (за водосборите, в които все още има наличие на снежна покривка) има вероятност за поройни наводнения:

· Довечера и през нощта срещу 6 април – в горните части от водосборите на реките Тополовец, Арчар и Огоста и в целия водосбор на река Лом

· В сутрешните и около обедните часове утре – във водосборите на р. Шугавица, приток на Огоста, на р. Владайска, приток на Искър и на р. Тученица, приток на Вит

· В обедните и следобедните часове утре – във водосбора на р. Огоста (по основната река преди и след яз. „Огоста“ и в притоците ѝ реките Дългоделска Огоста, Ботуня, Рибене и Скът. Във водосбора на р. Искър (по основната река след вливането на р. Малък Искър и във водосборите на притоците ѝ Малък Искър и Златна Панега). Във водосбора на р. Вит (по основната река след вливането на Бели Вит и във водосборите на притоците ѝ Калник, Каменка и Чернялка), във водосбора на р. Златаришка и р. Бербовска (притоци на Янтра).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 6, 7 и 8 април ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес, на 6 и 7 април в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива, като по-съществени ще бъдат на днес на реките във водосбора над яз. „Искър“ и р. Искрецка, а на утре и в събота на реките във водосборите над яз. „Искър“ – реките Лесновска, Банкя, Искрецка, Батулийска, Батулийска, Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание, само на р. Искър при гр. Нови Искър и при с. Ореховица ще бъдат около праговете за внимание на 6 и 7 април. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 6, 7 и 8 април, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От вечерните часове утре и в събота, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. На 8 април речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 6, 7, 8 и 9 април водните количества ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще продължат плавно да се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.