Понижението на речните нива продължава

17.02.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес, на места в западните и централни райони на Дунавската равнина, ще превали слаб дъжд в незначителни количества. В четвъртък и петък на места в страната ще превали дъжд – количествата на валежите ще са от 5-8 л/кв.м.

От 8 ч. на 15 до 8 ч. на 16 февруари нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишения са отчетени в средното течение на р. Искър и в горното течение на р. Осъм (Дунавски басейн), в горното и в долното течение на р. Тунджа, и по средното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн), в долното течение на р. Места и р. Пиринска Бистрица (Западнобеломорски басейн). Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около прага за средни води са р. Черни Вит, някои черноморски реки и средното течение на р. Марица. Около прага за ниски води е горното течение на р. Марица.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 33 см до + 14 см

Черноморски басейн: колебания от - 52 см до + 12 см

Източнобеломорски басейн: изменения от - 22 см до + 5 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 7 см до + 62 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн нивата в басейна днес ще се понижават. В четвъртък и петък са възможни краткотрайни повишения на речните нива, през първия ден във водосборите на реките западно от р. Искър, а втория – и в останалата част от басейна. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 17, 18 и 19 февруари ще се понижават и ще бъдат около и над средната многогодишна стойност, но под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 17, 18 и 19 февруари, че водните нива ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. Нивата в целия водосбор ще се понижават, но бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката водните количества на 17, 18, 19 и 20 февруари ще бъде над средно многогодишната стойност. През следващите 3-4 дни нивата ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.