Понижението на речните нива се запазва до събота

16.04.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН ( НИМХ- БАН) днес няма да вали. Утре също ще е без валежи. В събота ще завали по-късно през деня. Количествата - 1-5 л/кв.м.
През изминалото денонощие речните нива в цялата страна са се понижавали или са се задържали. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са над праговетеза високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
Дунавски басейн: отчетени са колебания на речните нива от - 16 см (на р. Осъм при с. Изгрев) до + 13 см (на р. Янтра при с. Каранци).
Черноморски басейн: отчетени са понижения на речните нива с до - 18 см.
Източнобеломорски басейн: отчетени са колебания на речните нива от - 12 см (на р. Тунджа при гр. Елхово) до + 5 см (на р. Чепинска гр. Велинград).
Западнобеломорски басейн: отчетени са колебания на речните нива от - 4 см до + 2 см.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, тенденцията за понижение и задържане на речните нива ще се запази и през следващите няколко дни. В резултат на остатъчно снеготопене и оттичането на реките към устията им, са възможни несъществени повишения на речните нива на места.
Дунавски басейн: незначителни, краткотрайни повишения са възможни в горните течения на реките Огоста, Осъм и Янтра.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.