Понижението на речните нива ще продължи и утре

03.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН) днес и в неделя няма да вали. В понеделник на места в западните райони ще превали, количествата ще са от 2-10 л/кв.м, на места и до 15 л/кв.м.
През изминалото денонощие (от 8 ч. на 1 октомври до 8 ч. на 2 октомври) нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на наблюдаваните реки в почти цялата страна са около праговете за средни води. В горното течение на реките Марица и Струма са около праговете за ниски води. Водните нива в долните течения на реките Искър, Провадийска, Камчия и Марица са около праговете за високи води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните от НИМХ реки са :
Дунавски басейн :изменения на водните нива с от + 4 до - 25 см.
Черноморски басейн: колебания на водните нива с от + 2 до -20 см.
Източнобеломорски басейн: изменения на водните нива с от +5 до – 23 см.
Западнобеломорски басейн: колебания на водните нива с от + 1 до -6 см.
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:
Дунавски басейн – днес и утре водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 3 и 4 октомври ще са около и под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 3 и 4 октомври  ще бъдат около и под средно многогодишната стойност. По-високи ще се задържат нивата в прогнозирания период в долното течение на основната река. Водните количества ще са под прага за внимание.
Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на реката на 3 и 4 октомври ще бъде около и под средно многогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.