Повечето реки плавно се понижават, превалявания

22.04.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес на много места отново ще превали. Количества предимно 1-5 л/кв. м, на места в източните райони до 7-10. Почти без валежи ще е в югозападните райони. В четвъртък и петък ще е без валежи.
През изминалото денонощие речните нива в цялата страна са се понижавали или са останали без съществена промяна. Несъществени повишения са отчетени в Черноморския и Източнобеломорския басейн. Водните количества на реките Факийска при с. Зидарово и Марица при Белово са над средни води, а на останалите наблюдавани реки в страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се понижили с до - 30 см.
Черноморски басейн: с до + 20 см и с до + 4 см са се повишили нивата на реките Врана при с. Надарово и Луда Камчия при с. Бероново. При останалите наблюдателни пунктове в басейна са регистрирани понижения с до - 8 см.
Източнобеломорския басейн: отчетени са понижения с до - 43 см. Незначителни повишения са регистрирани във водосборите на реките: Тунджа при Павел баня с + 2 см и Тополница при с. Поибрене с + 12 см.
Западнобеломорски басейн: при голяма част от измервателните пунктове водните нива са останали непроменени, а при останалите денонощните колебания са в границите - 8/+ 1 см.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес речните нива в страната ще продължават да се понижават или ще се задържат. В четвъртък и петък, в резултат на снеготопенето и прогнозираните количества валежи от дъжд, са възможни краткотрайни, незначителни повишения на речните нива.
Дунавски басейн: краткотрайни повишения са възможни в долните течения на реките Искър, Осъм, Янтра, Русенски Лом.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.