Повишение на речните нива

08.02.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили, вследствие снеготопене и валежи от дъжд. По-значителни повишения са отчетени в Дунавски басейн – р. Искър при гр. Роман (+47 см), при с. Ореховица (+43 см), р. Осъм при с. Изгрев (+44 см), р. Янтра при с. Каранци (+128 см), Черноморски басейн – р. Камчия при с. Гроздьово (+76 см), Източнобеломорски басейн – р. Харманлийска при гр. Харманли (+86 см), р. Върбица при сп. Джебел (+135 см) и р. Крумовица при Г. Кула (+148 см), р. Беленска (приток на р. Тунджа) при гара Чумерна – +135 см, Западнобеломорски басейн – р. Места при с. Хаджидимово (+55 см), р. Струма при Марино поле (+41 см). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -27см до +128 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения до +76 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -115 см до +148 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -54 см до +55 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес водните нива в басейна ще започнат плавно да се понижават. Повишения ще има само в долните течения на основните реки от басейна и във водосбора на р. Русенски Лом и добружанските реки, следствие на валежи от дъжд и снеготопене. През следващите три дни водните нива в по-голяма част от реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Днес и утре все още са възможни повишения в долните части на реките Янтра и Русенски Лом, в резулат на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 9, 10 и 11 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. В резултат на валежи и по – интензивно снеготопене, днес ще се повишават водните нива на реките в целия водосбор. По-значително ще се повишат нивата във водосборите на реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Малък Искър, Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. На 9 и 10 февруари водните нива ще се понижават или ще останат без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 9, 10 и 11 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес водните нива в басейна ще започнат да се понижават. Повишения на водните нива ще има до сутрешните часове на 9 февруари в най- долните части на основната река, вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 9, 10, 11 и 12 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес нивата във водосбора ще започнат да се понижават, от начало в горните части на водосбора, а от 9 февруари и в долните части. На 9 и 10 февруари са възможни все още повишения в най-долните части на водосбора, вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.