Повишение на речните нива прогнозира НИМХ – БАН

13.03.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. По-значително  повишение е отчетено само в долното течение на р. Янтра (+ 23 см) вследствие на оттичане и на р. Въча при Девин (+ 73 см) в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около праговете за високи и средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 21 см до + 31 см

Черноморски басейн: колебания от – 2 до + 10 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 15 см до + 6 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 5 см до + 5 см 

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в

Дунавския басейн: днес и утре водните нива ще се повишават вследствие на валежи от дъжд и сняг. По-съществени се очаква да бъдат повишенията в реките разположени на изток от р. Искър (Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки). От 14 март водните нива в басейна постепенно ще започнат да се понижават, първоначално в западните реки от басейна, а след това и в източните, като повишения все още ще има в долните течения на главните реки вследствие на оттичане. На 15 март в целия басейн речните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 14, 15 и 16 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес ще има краткотрайно покачване на водните нивата на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка, Малък Искър и Златна Панега. Утре ще се покачи водното ниво на основната река в средното и долното й течение. На 15 и 16 март водните нива на реките във водосбора ще се понижават, а водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 14, 15 и 16 март, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес водните нива в целия водосбор на р. Янтра отново ще се повишават. От утре ще започне постепенно понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 14, 15, 16 и 17 март водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. В периода 13-15 март се очакват повишения на речните нива във водосбора вследствие валежи, като първия ден те ще бъдат главно в горните му части, от 14 март – в средните и долните части. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук