Повишение на водните нива на река Дунав и притоците й

10.03.2016г.

По данни на оперативните дежурни в крайдунавските общински администрации се наблюдава повишение на водните нива на река Дунав и притоците й на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ . Водните течения остават в речните легла.

Към 6:30 часа на 10 март няма получени сигнали за наводнения на инфраструктура, жилищни постройки и земеделски земи, вследствие на критични водни  нива.

Оперативното звено в МОСВ и в Басейнова дирекция „Дунавски район“ е активирано в 24-часов режим на работа, поради постъпила прогноза за покачване на нивото на река Дунав в зоната на „Защита от наводнения“ при Калафат /Видин/.