Повишението на речните нива ще преобладава и днес

30.09.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес само на отделни места в Източна България ще има слаби превалявания. Количествата ще са 5-10 л/кв.м. В четвъртък и в източните райони валежите ще спрат. В петък няма да има без валежи.
През изминалото денонощие (от 8 ч. на 28 до 8 ч. на 29 септември) речните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишавали. Незначителни понижения на водните нива са регистрирани в поречията Места и Струма и в горното течение на р. Марица. Водните количества на наблюдаваните реки в почти цялата страна са около праговете за средни и високи води. Водните количества на реките в горното течение на р. Струма (Западнобеломорски басейн) са около праговете за ниски води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните от НИМХ реки са:
Дунавски басейн: колебания от - 24 см до + 96 см. По-съществени повишения са регистрирани по р. Вит с при с. Търнене с + 30 см, р. Осъм при с. Изгрев с + 96 см, в поречието на Янтра с до + 86 см на р. Росица при Севлиево.
Черноморски басейн: повишения на нивата на наблюдаваните реки с до + 38 см
Източнобеломорски басейн: колебания на нивата в наблюдаваните водосбори
Тунджа – отчетени са повишения с до + 36 см (при Павел Баня)
Марица – колебанията са от - 3 см при Белово до + 33 см при Първомай на основната река. Колебания са отчетени и по притоците й в границите от - 15 см до + 18 см.
Арда – регистрирани са повишения на нивата с до + 35 см (с до + 9 см на основната река и с +35 см на р. Върбица пир сп. Джебел)
Западнобеломорски басейн: колебания на водните нива във водосборите на реките Места с ± 4 см и Струма от - 6 см до + 1 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в
Дунавския басейн днес повишението на водните нива ще продължи, като по-значителни повишения се очакват в поречията на Огоста, Искър – в долното течение, Вит – в долното течение, Осъм – в долното течение, Янтра – в целия басейн, Русенски Лом – в целия басейн и по Добруджанските реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 30 септември и 1 и 2 октомври ще са около и над средната многогодишна стойност. По-значително покачване на водните нива ще има на днес, както и утре в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 30 септември и 1 и 2 октомври ще бъдат над средно многогодишната стойност. В резултат на оттичане, покачване ще има в долното течение на реката. Водните количества ще са под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката днес водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност, а на 1, 2 и 3 октомври ще бъде около и под средно многогодишната стойност. Днес са възможни значителни повишения на нивата, като по-съществени ще бъдат в горните части на водосбора на р. Черни Лом, а утре и в долното течение на водосбора, както във водосбора на р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.