Повишението на речните нива ще продължи

11.09.2015г.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) обяви за днес жълт код за областите Ловеч, Габрово, Велико Търново Стара Загора Пловдив и Пазарджик. Валежите ще продължат. Очаква се през нощта срещу 12 септември да са значителни, със сумарни количества от 30-35 л/кв. м. Времето може да бъде потенциално опасно, затова следете прогнозите и не поемайте излишен риск, ако възнамерявате да работите на открито.
По данни и прогнози на НИМХ - БАН обилни валежи се очакват в Централна България – от 20 до 30-35 л/кв.м. В останалата част от страната количествата ще са под 10 л/кв.м. В събота в западните райони валежите ще спрат, но в източната половина все още ще вали. Количествата ще са от 1-2 л/кв.м в централната част от страната, където ще спре да вали по-рано, до 10-20 л/кв.м на изток. На отделни места в крайните източни райони, където ще вали най-дълго, временно и по-интензивно, е възможно да има и по-големи количества. През нощта срещу неделя валежите навсякъде ще спрат и в неделя ще е без валежи.
През изминалото денонощие (от 8 ч. на 9 до 8 ч. на 10 септември) речните нива на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са се повишавали. Водните количества на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са около праговете за средни и ниски води, а в поречието на Искър, Вит, в долното течение на р. Огоста, в горното течение на р. Врана, в горното течение на р. Луда Камчия, в долното течение на Факийска и в горното течение на р. Арда, праговете са за екстремно ниски води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: Регистрирани са изменения на водните нива от - 4 см до + 2 см
Черноморски басейн: Водните нива са се изменяли с до ± 2 см
Източнобеломорски басейн: Водните нива са се изменяли от - 10 см до + 30 см
Западнобеломорски басейн: Водните нива са се изменяли - 5 см до + 6 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, ситуацията е следната:
Дунавски басейн – вследствие на очакваните валежи днес ще продължат повишенията на речните нива, като по-значителни се очаква те да бъдат в поречията на реките Тимок, Тополовец, Войнишка, Лом, Огоста, средното и долно течение на р. Искър, р. Осъм, р. Вит и р. Русенски Лом. Повишения се очакват и по Добруджанските реки. Очакваните валежи няма да доведат до достигане на критични нива на реките поради, ниските речни нива в момента, ниската почвена влага и високите стойности на изпарение (евапотранспирация). Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 септември ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. На 11 и 12 ще има повишения във водосборите на реките Владайска, Искрецка, Блато, Малък Искър и Златна Панега. На 12 и 13.09 по-съществени ще са покачванията в долното течение на основната река. В момента нивата са все още ниски и в прогнозирания период ще останат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 септември ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. По-значителни повишения се очакват на 12 във водосборите на реките Видима, Росица и Янтра над Габрово, а на 13 и в основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Според модела за водосбора на р. Русенски Лом водното количество в долното течение на реката днес ще бъде под средно многогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна. На 12 и 13 септември ще има повишения в целия водосбор, по-значителни се очакват те да бъдат във водосбора на Черни Лом. Водното количество ще бъде около и над средно многогодишната стойност, но под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.