Повишението на речните нива ще продължи

29.09.2015г.

През нощта на места в Източна България ще продължи да превалява. Количествата ще са между 10 и 20 л/кв.м. Утре само на отделни места в Източна България ще има слаби превалявания с количества от 5-10 л/кв.м. В четвъртък и в източните райони валежите ще спрат. В петък - без валежи.
През изминалото денонощие (от 8 ч. на 28.09. до 8 ч. на 29.09.) речните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишавали. Незначителни понижения на водните нива са регистрирани в поречията Места и Струма и в горното течение на Марица. Водните количества на наблюдаваните реки в почти цялата страна са около праговете за средни води и високи води. Водните количества на реките в горното течение на р. Струма (Западнобеломорски басейн) са около праговете за ниски води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните от НИМХ реки са:
Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -24 см до +96 см. По-съществени повишения са регистрирани на: р. Вит с при с. Търнене с +30 см, р. Осъм при с. Изгрев с +96 см, в поречие Янтра с до +86 см на р. Росица при гр. Севлиево.
Черноморски басейн: Регистрирани са повишения на нивата на наблюдаваните реки с до +38 см;
Източнобеломорски басейн: Регистрирани са следните колебания на нивата в наблюдаваните водосбори:
• Тунджа – отчетени са повишения с до +36 см (при гр. Павел Баня);
• Марица - колебанията са от -3 см при гр. Белово до +33 см при гр. Първомай на основната река. Колебания са отчетени и по притоците й в границите от -15 см до +18 см;
• Арда - регистрирани са повишения на нивата с до +35 см (с до +9 см на основната река и с +35 см на р. Върбица при сп. Джебел).
Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива във водосборите на реките: р. Места с ±4 см и р Струма от -6 см до +1 см.
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:
Дунавски басейн – на 29 и на 30 септември повишението на водните нива ще продължи, като по-значителни повишения се очакват в поречията: Огоста, Искър – долното течение, Вит – долно течение, Осъм – долно течение, Янтра – целия басейн, Русенски Лом – целия басейн, Добруджанските реки.
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 30 септември и на 1 и 2 октомври ще са около и над средната многогодишна стойност. По-значително покачване на водните нива ще има на 29 и 30 септември, както и на 1 октомври в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 30 септември и 1 и 2 октомври ще бъдат над средно многогодишната стойност. В резултат на оттичане, покачване ще има в долното течение на реката. Водните количества ще са под прага за внимание.
Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водното количество в долното течение на реката на 30 септември ще бъде над средно многогодишната стойност, а на 1, 2 и 3 октомври ще бъде около и под средно многогодишната стойност. Днес, 29 и утре 30 септември, са възможни значителни повишения на нивата, като по-съществени ще бъдат днес в горните части на водосбора на р. Черни Лом, а утре и в долното течение на водосбора, както и във водосбора на р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.