Повишения на речните нива и възможни локални наводнения

28.12.2017г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -9 см до +9 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води с изключение на река Вит при с. Търнене и река Голяма река при Стражица, чиито водни количества са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без изменение, като понижения с до –15 см са регистрирани във водосборите на южно-черноморските реки Факийска и Ропотамо. Водните количества на реките са около праговете за средни води с изключение на река Факийска река при с. Зидарово, чието водно количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива са останали без съществени изменения, като регистрираните колебания са от -4 см до +8 см. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на река Арда при Рудозем, чието водно количество е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива са останали без съществени изменения, като регистрираните колебания са от -4 см до +4 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В сутрешните часове на 29 декември вследствие на валежи от дъжд и частично снеготопене ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки. На 30 и 31 декември нивата на реките ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има краткотрайни повишения в долните им течения.
Вследствие на интензивни валежи са възможни локални поройни наводнения в сутрешните часове на 29 декември 2017 г.: в горното течение на река Янтра и във водосборите на притоците й - реките Дряновска и Лефеджа.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29, 30 и 31 декември2017 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. От следобедните часове днес до 30 декември ще има незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 29, 30 и 31 декември 2017 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес водните нива на реките във водосбора ще бъдат без съществени изменения. На 29 и 30 декември в резултат на валежи ще има повишения в горното течение на основната река при Габрово и във водосборите на притоците ѝ реките Лефеджа и Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 29, 30, 31 декември 2017 г. и 01 януари 2018 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като вследствие на валежи в периода от следобедните часове на 29 декември до късните вечерни часове на 31 декември са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.