Повишения на речните нива в резултат на валежи

10.05.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се повишили или са останали без изменения. Регистрираните колебания са от -26 см до +25 см. По-значителни изменения са регистрирани на река Огоста при с. Бутан с -19/+19 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води, само водните количества във водосбора на река Искър са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания са от -2 см до +12 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води, водните количества на река Голяма Камчия при гр. Велики Преслав, река Врана при с. Надарево (приток на р. Голяма Kамчия), река Провадийска река при гр. Провадия и река Айтоска река при гр. Камено са над прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -13 см до +15 см. По-значителни изменения са регистрирани във водосбора на река Марица по основната река с до -121/+108 см и в притока ѝ река Въча -51/+136 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водното количество на река Сазлийка при гр. Гълъбово е над прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили. Регистрираните колебания са от -17 см до +23 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес 10 май речните нива ще се повишават, в резултат на валежи, по-значителни ще бъдат повишенията в следобедните часове и вечерни часове - в горното течение на река Огоста и в горните и средни течения на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра. На 11 май водните нива на реките ще се понижават, като в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове нови повишения на речните нива ще има в планинските части от водосборите на реките Искър, Вит и Осъм, Янтра и Русенски Лом. На 12 и 13 май речните нива ще се понижават, като в следобедните и вечерни часове отново са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките западно от река Осъм. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес в резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива в следобедните и вечерни часове в горното течение на река Искър и във водосбора на река Малък Искър. На 11 май речните нива във водосбора ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишение на речното ниво в средното и долно течение на основната река. На 12 май вследствие на валежи се очакват нови незначителни повишения на речните нива във водосбора. На 13 май повишения ще има във целия водосбор, като по-значителни ще са във водосборите на реките Лесновска, Батулийска и Малък Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 11, 12 и 13 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. В следобедните и вечерни часове днес 10 май и през следващите два дни, вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 11, 12, 13 и 14 май 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. В периода 10-12 май, в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.