Повишения на речните нива в резултат на валежи

11.05.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН)е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се повишили или са останали без изменения. Регистрираните колебания са от -13 см до +21 см. По-значителни изменения са регистрирани на река Огоста при с. Бутан с -19/+19 см. в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води, само водните количества във водосбора на реките Искър и Черни Лом са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -6 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води, водните количества на река Голяма Камчия при гр. Велики Преслав, река Врана при с. Надарево (приток на р. Голяма Kамчия), река Провадийска при Провадия и река Айтоска река при гр. Камено са над прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: последното денонощие водните нива на реките са се повишили или са останали без изменения. Регистрираните колебания са от -18 см до +28 см. По-значителни изменения са регистрирани във водосбора на река Марица по основната река с до -121/+111 см и в притока ѝ река Въча -83/+87 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водното количество на река Марица при Пазарджик и река Сазлийка при Гълъбово са над прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се повишили или са останали без изменения. Регистрираните колебания са от -9 см до +8 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес, в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове повишения на речните нива ще има в планинските части от водосборите на реките Искър, Вит и Осъм, Янтра и в горните и средни части от водосбора на река Русенски Лом. На 12 и 13 май речните нива ще се понижават, като в следобедните и вечерни часове отново са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките западно от река Янтра. На 14 май краткотрайни повишения на речните нива ще има в целия басейн, като по-значителни ще бъдат в следобедните и вечерни часове във водосборите на реките западно от река Искър, в планинските части от водосборите на реките Искър, Вит и Осъм и във водосбора на река Янтра.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива ще бъдат без съществени изменения. На 13 и 14 май в резултат на валежи ще има повишения на водните нива, като по-значителни ще са на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, реките Лесновска, Батулийска, Искрецка и Малък Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 12, 13 и 14 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Вследствие на валежи днес и утре са възможни краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 12, 13, 14 и 15 май 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора, вследствие на валежи. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.