Повишения на водните нива се очакват днес в Североизточна и Централна България

02.07.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес отново ще има превалявания с гръмотевици, главно в Централна и Североизточна България. Количества ще са от 5-10 л/кв.м, но на отделни места до около 20 л/кв.м. В петък превалявания ще има главно в Източна България, а след пладне в планините на Западна България. По-съществени количества валежи ще има в Североизточните райони – между 10 и 15 л/кв.м. В събота валежи ще има на повече места, главно в Централна и Източна България. Количествата – между 5 и 15 л/кв.м., а в отделни райони на Централна Северна и Североизточна България са възможни до 20-25 л/кв.м.
През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или задържали. Повишения са регистрирани основно в Дунавския басейн. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки са около и над праговете за средни води, а в Централна България около праговете за високи води. Регистрираните в 8 ч. нива на наблюдаваните реки са се изменяли, както следва:
Дунавски басейн: от - 50 см до + 32 см. Повишения са отчетени в поречията на Огоста с до + 14 см, Искър с до + 12 см, Вит с до + 19 см, Осъм с до + 32 см, Янтра с + 27 см
Черноморски басейн: от - 10 см до + 5 см
Източнобеломорски басейн: от - 5 см до + 48 см. В поречието на Тунджа нивата са се понижили с до - 2 см и практически са се задържали. В басейна на р. Марица са регистрирани повишения на нивата, както в основната река при измервателните пунктове на градовете Белово (+ 48 см), Пазарджик (+ 6 см), Първомай (+ 8 см), Харманли (+ 21 см), така и по притоците й р. Чепеларска (+ 6 см) и Харманлийска (+ 20 см). В поречието на Арда повишения са отчетени в основната река при с. Вехтино (+ 4 см) и по притока й р. Върбица (+ 11 см)
Западнобеломорски басейн: в поречието на Места измененията на речните нива са в границите от - 2 см до + 10 см, а в басейна на река Струма от - 1 см до + 8 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, за нивата на наблюдаваните реки днес се очакват незначителни, краткотрайни повишения на водните нива в Североизточна и Централна България.
Дунавски басейн – в резултат на регистрираните и прогнозни валеж и оттичането на реките към устията им, днес са възможни краткотрайни повишения, на места значителни в долните течения на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Русенски Лом и в горното течение на р. Янтра. Във водосбора на река Осъм са възможни поройни наводнения. Според моделираните водни количества за р. Искър днес и на 4 юли нивата ще са около средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Янтра прогнозираните водни количества за2, 3 и 4 юли ще бъдат над средно  многогодишната стойност. Възможни са краткотрайни повишения във водосбора на реката, но водните количества ще са под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом водното количество в долното течение на реката на 2 и 4 юли ще бъдe около и над средно многогодишната стойност. Възможни са незначителни повишения във водосбора.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.