Повишения на водните нива в средните и долни течения на реките

20.04.2017г.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в Дунавски, Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн са се повишавали. По-значителни повишения са регистрирани при отделни хидрометрични станции във водосборите на реките: Искър (с до +80 см), Янтра (с до +27 см), Тунджа (с до +25 см), Марица (с до +33 см), Места (с до +38 см) и Струма (с до +29 см). В Черноморския басейн водните нива са се задържали без съществени изменения.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над стойностите за средни води. Около праговете за ниски води са водните количества при отделни хидрометрични станции в Черноморския и Западнобеломорския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -43 см до +80 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +3 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +33 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +38 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес водните нива ще започнат да се понижават, като повишения вследствие на оттичане ще има в средните и долните течения на реките в басейна и през следващите три дни.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и в следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. В резултат на валежи са възможни временни покачвания на водните нива на реките в горната част на водосбора. Днес и в следващите три дни ще има значителни повишения на водното ниво в средното и долното течение на основната река, в резултат на валежи и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 21, 22 и 23 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и утре ще има повишения на водните нива в целия водосбор, като по-значителни ще бъдат повишенията в горното течение на основната река при гр. Габрово и във водосборите на притоците й р. Лефеджа и р. Росица. След 21 април водните нива плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24 април ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес нивата в басейна ще продължат временно да се понижават, като повишения вследствие оттичане са възможни все още само в долните части от водосбора. В периода 21-23 април вследствие на валежи се очакват нови повишения, като по-съществените ще бъдат във водосбора на р. Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.