Повишенията на нивата ще са предимно в средните и долните течения на реките

06.05.2016г.

По данни и прогнози на националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес около и след обяд, и преди полунощ, отново на много места в страната ще има краткотрайни превалявания. Очаквани количества са между 5 и 15 л/кв.м. През нощта срещу събота и в събота сутринта само на отделни места, главно в северозападните райони са възможни превалявания до 5 л/кв.м, около и след обяд ще превали на много места – от около 5 до 15-20 л/кв.м. По-малка е вероятността за валежи в Североизточните райони. В неделя отново на много места ще превалява дъжд, с по-голяма вероятност в часовете около и след обяд, когато са възможни локални интензивни извалявания. Количества на валежите ще са между 5 и 15 л/кв.м.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 4 до 8 ч. на 5 май) водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали, като съществени повишения са регистрирани в долните течения на реките от Дунавския водосборен басейн. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на р. Айтоска при гр. Камено (Черноморски басейн), р. Чепеларска при с. Бачково, р. Арда при гр. Вехтино (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 20 см до + 306 см

Черноморски басейн: колебанията са от - 2 см до + 15 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 19 см до + 23 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 20 см до + 14 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и утре ще има повишения, вследствие на валежи и оттичане ще има във водосборите на реките Лом – в по целия водосбор, Огоста – по целия водосбор, Искър – в средното и в долното течение и по притоците й (Владайска, Батулийска, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега, Гостиля), Вит – по целия водосбор, Осъм – по целия водосбор, Янтра – в горното и средното течение на основната река и притоците й  (Росица, Дряновска, Белица, Джулюница), Русенски Лом – в долното течение. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества днес и утре ще бъдат над средно многогодишните стойности. На 6 и 7 май по-значително ще бъде покачването на водното ниво в средното и долното течение на основната реката, но водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 6, 7 и 8 май водните количества ще бъдат над средно многогодишната стойност. Днес водното количество на р. Росица при Севлиево ще е над жълтия праг на внимание. Съществени ще продължават да бъдат повишенията във водосбора на р. Джулюница. До 8 май водното количество на р. Янтра при Велико Търново ще продължи да се повишава. В останалата част от водосбора водните количества ще продължават да се повишават и ще останат под праговете за предупреждение. От 8 май водните нива във водосбора ще започнат да се понижават. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 6, 7, 8 и 9 май ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес се очакват по-значителни повишения на нивата в долните части на водосбора. В останалата част от водосбора нивата ще започнат плавно да се понижават. През следващите два-три дни (7-9 май) са възможни нови краткотрайни повишения в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук