Повишенията на речните нива продължават

12.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология НИМХ – БАН през това денонощие валежите ще са на по-малко места и в процес на спиране. Количествата ще са от 3 до 8 л/кв.м, в Дунавската равнина и планините – до 10-20 л/кв.м. Във вторник валежите ще спрат, но е възможно да има изолирани слаби превалявания с незначителни количества. В сряда ще е без валежи.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 10 до 8 ч. на 11 октомври) нивата на част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали или са останали без съществено изменение. Отчетени са понижения в долните течения на реките Огоста, в по-голяма част от Черноморските реки, на някои пунктове за наблюдение по река Марица. В по-голямата част от страната водните количества са около праговете за средни води, а в поречието на Искър и на Западнобеломорския басейн – около праговете за високи води. По-съществени повишения са отчетени на пунктовете за наблюдения в поречието на Искър при Нови Искър + 104 см, при с. Бели Искър + 50 см и в Западнобеломорския район – река Речица и река Елешница при село Ваксево, съответно с повишение от + 93 и + 118 см, река Струма при Перник + 63 см, река Места при Момина кула и Хаджидимово с + 54 см.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са в

Дунавския басейн: колебания на водните нива от - 25 см до + 104 см

Черноморски басейн: изменения от - 6 см до + 4 см

Източнобеломорски басейн: изменения от - 10 см до + 20 см;

Западнобеломорски басейн: водните нива са се повишили с до + 118 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн – в резултат на прогнозирани валежи днес и утре се очаква повишение на нивата на реките западно от река Огоста (Тимок, Тополовец, Витбол, Арчар, Лом), Огоста – в горно течението, р. Искър, в горното течение на реките Осъм, Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14 октомври ще са над средната многогодишна стойност. Днес ще продължи покачването на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“, реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка и Малък Искър. От 13 октомври в горното и средното течение на реката ще започне постепенно спадане на водните нива и ще започне по-значително покачване на водните нива в долното течение на основната река, но количествата ще са под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 12, 13 и 14 октомври ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. В резултат на прогнозирани валежи днес се очакват повишения на водните нива в горното и средното й течение. По-съществени повишения се очакват по притоците на река Янтра: Голяма, Лефеджа. Водните количества ще са под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 12, 13, 14 и 15 октомври водите ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. През следващите 2 дни са възможни повишения в целия водосбор на реката, като през първия ден те ще бъдат в горните части, а през втория и в долните части, но количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.