Повишенията на речните нива ще продължат

11.04.2016г.

По данни и ипрогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес в почти цялата страна ще вали с прекъсвания. По-значителни по количество валежите ще бъдат главно в Северна България. Количествата ще са между 3 и 15 л/кв.м. Вероятността за валежи е над 20 л/кв.м, в Северна България е 40-60%. Във вторник на отделни места в източните райони от страната ще превали – 1-5 л/кв.м. В сряда ще е без валежи. През денонощието от 8 ч. на 9 до 8 ч. на 10 април речните нива в по-голямата част от страната са се повишили или са останали без съществени изменения. Понижения са регистрирани на отделни измервателни пунктове. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на реките Искър – при гр. Нови Искър, Росица при Севлиево и Голяма река при Стражица (Дунавски басейн), Врана при с. Кочово, Айтоска при гр. Камено, Факийска при с. Зидарово и Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн), Марица и р. Арда при с. Вехтино (Източнобеломорски басейн), притоците на р. Струма в долното течение (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 5 см до + 24 см;

Черноморски басейн: понижения до - 2 см

Източнобеломорски басейн: колебанията са от - 11 см до + 5 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 10 см до + 3 см 

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн: днес и утре, в резултат на прогнозирани валежи, се очакват повишения на реките в целия басейн. Значителни повишения на нивата се очакват в периода 10-12.04 във водосборите на реките Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом. На 13.04 се очаква речните нива да се понижават. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 11, 12 и 13 април ще бъдат над средномногогодишната стойност. В периода 11-12.04 се очакват значителни повишения в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14 април ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 2 дни във водосбора ще има значителни повишения – днес главно в горните части, а от следобедните часове и в долните. По-съществени повишения се очакват във водосбора на Черни лом. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.