Повишенията на речните нива ще продължат и днес

23.08.2015г.

Данните на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМ-БАН) предвиждат дъжд днес само в североизточните райони на страната и след пладне в планините. Преваляванията ще са краткотрайни с количества до 5-10 л/кв.м. В понеделник и вторник валежи няма да има. През изминалото денонощие (от 8 ч. на 21.08. до 8 ч. на 22.08.) са регистрирани повишения на речните нива на наблюдаваните реки в страната. Водните количества на по-голямата част от тях са около праговете за средни води. Водите във водосборите на реките. Янтра и Русенски Лом (Дунавски басейн), в долното течение на реките. Провадийска, Камчия, Ропотамо (Черноморски басейн) и Сазлийка (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Водните количества във водосборите на реките Огоста, Искър, горното течение на реките Вит, (Дунавски басейн), Камчия (Черноморски басейн), Струма и Места (Западнобеломорски басейн) са около праговете за ниски води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: водните нива са се изменяли от -34 см до +41 см. По значителни повишения са регистрирани за р. Осъм при с. Изгрев с +30 см, р. Янтра при Каранци +41см и р. Русенски Лом при с. Божичен с +30 см.
Черноморски басейн: водните нива са се покачвали с до +6 см;
Източнобеломорски басейн: водните нива на р. Марица са се изменяли от -10 см до +20 см. По значителни повишения са регистрирани на р. Марица при Пазарджик с +20 см. и на р. Чепеларска при Бачково с +19 см. Водните нива на р. Тунджа са се покачвали с до +2 см; Водните нива на р. Арда са се изменяли от -8 см до +6 см;
Западнобеломорски басейн: регистрирани са покачвания на водните нива до +22 см.
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:
Дунавски басейн – днес водните нива на реките ще се повишават. Повишения ще има в целия водосбор на реките. Лом, Огоста, Искър и в горните и средни течения на реките. Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки. От утре се очаква водните нива на реките да се понижават. Според моделираните водни количества за р. Искър, прогнозираните нива за 24 и 25 август са около и над средната многогодишна стойност. На 24 август се очаква по-значително повишение на водното ниво в целия водосбор. Значителни ще бъдат повишенията на реките: над яз. Панчарево, Владайска, Батулийска, Искрецка, Малък Искър и Златна Панега. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Янтра, прогнозираните водни количества за 24 и 25. август ще са над средномногогодишната стойност. По - значителни повишения ще има днес в горното течение на водосбора. Водните количества ще са под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом: на 23, 24, и 25 август нивото ще бъде около и над средномногогодишната стойност и под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.