Повишено внимание за водосборите на реките Марица и Арда през следващите дни

24.03.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН ( НИМХ – БАН) днес ще е без съществени валежи.
Утре, главно в западната половина на страната, ще превали дъжд с количества в повечето места до 5 л/кв.м, в крайните югозападни райони - 10-12 л/кв.м. През нощта срещу четвъртък ще превали в крайните южни и в източните райони с количества до 5-6 л/кв.м. В четвъртък само на отделни места, главно в южните и в източните райони ще вали слабо - до 2-3 л/кв.м.
Водните количества в реките в по-голяма част от страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
През последното денонощие незначителни повишения на речните нива са регистрирани в Дунавски и Източнобеломорски басейни. Нивата на наблюдаваните реки в Черноморски и в Западнобеломорски басейн са се понижавали или са останали непроменени. 
Дунавски басейн – отчетени са незначителни повишения в поречията: Искър с до +6 см; Вит с до +7 см; Осъм с до +17 см; Янтра с до +10 см.
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили с до -20 см. Повишение от +6 см е отчетено на река Факийска при с. Зидарово.
Източнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са варирали в границите: в поречие Тунджа -2/+1 см; в басейна на река Марица повишения с до +12 см са отчетени на притоците й р. Чепинска при гр. Велинград и на р. Чепеларска при с. Бачково, а на основната река са отчетени понижения с до -24 см, в поречие Арда повишение с +15 см е регистрирано на основната река при с. Вехтино и с +5 см на притока й река Върбица при спирка Джебел.
Западнобеломорски басейн: колебанията на речните нива във водосборите на наблюдаваните реки Места и Струма, съответно са в границите -2/+2 см и -8/+2 см.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и утре са възможни повишения, вследствие на снеготопене, висока почвена влага, оттичане и прогнозирани валежи.
Дунавски басейн – възможни са повишения от частично снеготопене и незначителни валежи в горните и средни течения на реките: р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.