Предимно в долните течения на реките се очакват повишения

07.05.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес около и след обяд и преди полунощ отново на много места в страната ще има краткотрайни превалявания. Очакваните количества ще са между 5 и 15 л/кв.м. В неделя отново на много места ще превалява дъжд, с по-голяма вероятност в часовете около и след обяд, когато са възможни локални интензивни извалявания. Количества на валежите ще са между 5 и 15 л/кв.м. В понеделник ще вали главно в западната половина от страната, валежите ще са с локален и краткотраен характер. Количествата – предимно между 5 и 10 л/кв.м.

През денонощието – от 8 ч. на 5 до 8 ч. на 6 май, водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са започнали да се понижават, като съществени повишения са регистрирани на отделни пунктове: р. Искър при с. Ореховица, р. Осъм при с. Изгрев, р. Янтра при гр. Каранци (Дунавски басейн). Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на р. Камчия при с. Гроздьово, р. Айтоска при гр. Камено, (Черноморски басейн), р. Марица при гр. Белово, р. Арда при гр. Вехтино и р. Върбица при Джебел (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 60 см до + 293 см

Черноморски басейн: колебанията са от - 4 см до + 1 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 17 см до + 41 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 20 см до + 10 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите два дни повишения, вследствие на валежи и оттичане, ще има във водосборите на реките Лом – по целия водосбор, Огоста – също, Искър – в средното и долното течение и притоците й Владайска, Батулийска, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега, Гостиля, Вит –  по целия водосбор, Осъм – по целия водосбор, Янтра – в горното и средното течение на основната река и притоците й  Росица, Дряновска река, Белица, Джулюница, Русенски Лом – в долното течение. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 7, 8 и 9 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес по-значително ще бъде покачването на водното ниво в средното и долното течение на основната реката. На 8 и 9 май ще има покачване на водните нива на реките във водосбора над яз. „Панчарево“. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 7, 8 и 9 май, че водните нива ще бъдат над средно многогодишната стойност. Днес водното количество на Янтра при с. Каранци ще е над жълтия праг на внимание. От днес в останалата част от водосбора водните количествa ще се понижават и ще останат под праговете за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 7, 8 и 9 май ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 1-2 дни са възможни нови краткотрайни повишения в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.