Предприети са мерки за ограничаване на евентуален разлив от потъналия край Русе кораб

20.11.2012г.

 

Предприети са мерки за ограничаване на евентуален разлив на нефтени продукти от потъналия кораб в река Дунав край град Русе. Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен /БДУВДР/ извърши проверка на фактите във връзка с отправени запитвания за заплаха от екологична катастрофа в река Дунав вследствие от инцидента.
„Морска администрация” - Русе, като контролиращ орган за замърсявания на река Дунав от кораби, е предприела действия за опазване на водите на реката. Горивните камери на потъналия съд са проверени за изтичане и е установено, че не пропускат. Веднага са поставени две секции бонови заграждения. Нефтосъбирач „Поморие”, своевременно след потъването на кораба, е влязъл в лимана и е обрал малките налични разливи, получили се при потъването. По данни на „Морска администрация” не се очаква изтичане на гориво към водите на река Дунав и инцидентът е ограничен в чертите на лимана.
Към момента в Басейнова дирекция – Плевен няма официално постъпил сигнал във връзка с потъналия край Русе кораб. Няма официално подадени сигнали и за замърсяване на река Дунав с нефтопродукти.
БДУВДР - Плевен ще следи по-нататъшните действия във връзка с инцидента, с цел да не се допуска замърсяване на реката.