Преобладава плавното понижение на речните нива

23.04.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) днес няма да вали. В петък не се очакват валежи, а в нощта срещу събота и в съботния ден ще превалява на места, с количества между 1 и 5, в отделни райони до 10 л/кв.м.
През изминалото денонощие речните нива в цялата страна са се понижавали или са останали без съществена промяна. Несъществени повишения са отчетени в Източнобеломорски басейн. Водните количества на реките Факийска при с. Зидарово и на Марица при Белово са над средните, а на останалите наблюдавани реки в страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се понижили с до - 8 см.
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се понижили с до - 30 см.
Източнобеломорския басейн: отчетени са понижения с до - 13 см. Повишения са регистрирани във водосбора на р. Марица – с до + 10 см по основната река и с до + 158 см. по притоците й.
Западнобеломорски басейн: отчетени са понижения с до - 8 см.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес речните нива в страната ще продължават да се понижават или ще се задържат. В резултат на снеготопенето, са възможни краткотрайни, незначителни повишения на речните нива на отделни места.
Дунавски басейн: краткотрайни, незначителни повишения са възможни в долните течения на реките Искър, Осъм, Янтра, Русенски Лом.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.