Преобладава понижаването на речните нива

10.04.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН) днес ще е без валежи. В събота и неделя също не се очакват валежи.
През изминалото денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или и са се задържали. Повишения са регистрирани в долните течения на някои реки. Към момента водните количества на почти всички наблюдавани реки са над праговете за високи води.
Дунавски басейн – речните нива са се понижили с до -55 см. Незначителни повишения са регистрирани в поречията Осъм с до +48 см, Янтра с до +34 см и Русенски Лом с до +10 см.
Черноморски басейн – нивата на наблюдаваните реки са се понижили с до -20 см.
Източнобеломорски басейн – повишение е регистрирано на р. Тунджа при гр. Елхово с +10 см. Нивата на останалите наблюдавани реки в басейна са се понижили с до -90 см.
Западнобеломорски басейн – речните нива са се понижавали с до -12 см.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и утре, се очаква пониженията на речните нива в страната да продължат. Поради високата почвена влага и оттичането на реките, са възможни краткотрайни повишения на места.
Дунавски басейн: повишения се очакват в долните течения на реките Осъм, Янтра и Русенски Лом.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.