През август се наблюдава понижение на нивата на всички реки, вливащи се в река Дунав

03.09.2013г.

През месец август се наблюдава тенденция към понижаване на водните нива на реките от поречия Вит, Осъм, Искър, Огоста и западно от Огоста, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки. Това показват данните от обобщената месечна справка за състоянието на водните обекти на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР) за изминалия месец, изготвена от експертите от Дирекция „Контрол“.

Язовирите, разположени в Дунавски район за управление на водите,  притежават свободен воден обем за поемане на допълнителен приток към водохранилищата си.

През месец август се наблюдава понижение на нивото на река Дунав в целия български участък. Според информация на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”, през последните няколко дни от месеца, тенденцията е към минимално повишение на нивото на Дунав.