През изминалото денонощие речните нива в почти цялата страна са се понижавали

03.02.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология през нощта и утре преди обяд ще бъде без валежи. След обяд над западните райони от страната ще превали слабо. Количества 1-7 л/кв.м. В четвъртък - без валежи. В петък на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1700 м - от сняг. Очаквани количества - между 5 и 10 л/кв.м, в планинските райони до 15 л/кв.м, а Рило-Родопската област има вероятност за количества над 20 л/кв.м.
През изминалото денонощие речните нива в почти цялата страна са се понижавали, на местата с критично високи нива също са регистрирани понижения (р. Джулюница при с. Джулюница с – 113 см.; р. Янтра при Каранци с – 319 см.; р. Луда Камчия при с. Бероново с – 140 см; р. Харманлийска при Харманли с – 202 см;р. Марица при Свиленград с – 59 см; р. Арда при с. Вехтино с – 104 см; р. Върбица при сп. Джебел с – 129 см; р. Места при м Момина кула с – 80см). 
Водните количества на наблюдаваните реки в страната са над праговете за високи води, като при измервателните пунктове на р. Врана при с. Кочово и р. Марица при гр. Свиленград са достигнали прага за внимание.
Червен код за Мочурица при Воденичане и за Тунджа при Елхово.
Утре и вдругиден в резултат на очакваното снеготопене ще се повишат нивата на реките в:
- Дунавския басейн - горните течения на всички реки;
- Черноморския басейн – горното течение на р. Камчия над яз. Тича;
- Източнобеломорски – горното течение на р. Марица и притоците й (Тополница, Мътивир, Очушница, Крива, Пясъчник, Стрема, Яденцка, Чепинаска, Въча, Чепеларска); горното течение на р. Тунджа и притоците й ( Едровица, Лешница, Енинкса, Мъглишка, Поповска, Сливитоска), реките Едровица, Лешница могат да формират приток към яз. Копринка, а реките Енинкса, Мъглишка, Поповска, Сливитоска към яз. Жребчево; горното течение на р. Арда и притоците й (Бориковска, Черешовска, Елховска и Черна);
- Западнобеломорски басейн – цялото поречие на р. Струма и на р. Места. В четвъртък в долните и средни течения на реките Струма и Места ще има и валежи, което ще доведе до по-бързото формиране на повърхностния отток.
Критично остава нивото на р. Марица при Свиленград, р. Мочурица при Воденичане и Чарда, р. Тунджа при Ямбол и Елхово.